Postępowanie egzekucyjne

Jakie są rodzaje egzekucji?

Postępowanie egzekucyjne to proces, w którym strona uzyskuje nakaz wykonania prawa lub środka prawnego przeciwko innej stronie. Formalne postępowanie egzekucyjne może zostać wszczęte przez każdą stronę, która jest poszkodowana zachowaniem innej osoby, bez względu na to, czy zachowanie to jest sprzeczne z umową, prawem deliktowym lub innymi prawami. Osoba, która wszczyna postępowanie, zazwyczaj wnosi skargę do sądu, twierdząc, że druga strona naruszyła swoje obowiązki i/lub popełniła coś złego. Następnie sąd zadecyduje, czy zezwolić na prowadzenie sprawy jako proces orzekający i wyznaczy funkcjonariusza ds. przesłuchań w celu zbadania i dokonania ustaleń w sprawie tych zarzutów.

Egzekwowanie to proces, w ramach którego agencja rządowa lub strona prywatna egzekwuje prawo, przepisy lub nakaz sądowy. Egzekwowanie można przeprowadzić na wiele sposobów, w tym:

 • Powództwa cywilne, takie jak pozwy i grzywny;
 • Ścigania karne;
 • Postępowania administracyjne, takie jak wezwania i nakazy;
 • Działania legislacyjne, takie jak sankcje, podatki lub kary;
 • Akcja dyplomatyczna.

Jakie są skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Konsekwencje umorzenia postępowania egzekucyjnego nie zawsze są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. W rzeczywistości może z tego wyniknąć wiele potencjalnych konsekwencji.

Dzieje się tak, ponieważ zdolność danej osoby do zarabiania pieniędzy jest często powiązana z jej zdolnością do uzyskania lub utrzymania pracy. Jeśli dana osoba nie może znaleźć pracy, najprawdopodobniej zostanie zmuszona do wycofania się ze społeczeństwa i życia na ulicy. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do zwiększonego ryzyka przestępczości i innych negatywnych skutków.

Podstawy zawieszania egzekucji i postępowania egzekucyjnego – czym są, jak działają?

Należy zauważyć, że podstawy zawieszenia wykonania i postępowania egzekucyjnego nie ograniczają się do UE. Można je znaleźć w innych jurysdykcjach, na przykład w Stanach Zjednoczonych.

Podstawy zawieszenia wykonania i postępowania egzekucyjnego oparte są na zasadzie proporcjonalności. Jurysdykcja ma prawo zawiesić jego wykonanie, jeżeli jest mało prawdopodobne, że w wyniku wykonania nakazu lub decyzji powstanie jakakolwiek szkoda. Ponadto musi istnieć jasny i proporcjonalny związek między powagą naruszenia a środkami podjętymi przez jego wykonanie.

Podstawą zawieszenia są:

 • gdzie nie ma ryzyka uszkodzenia;
 • tam, gdzie ryzyko uszkodzenia jest niewielkie;
 • gdzie istnieje prawdopodobieństwo, że nie wystąpią żadne szkody;
 • gdzie szkoda wystąpi tylko wtedy, gdy egzekucja będzie kontynuowana.

Korzyści z zawieszenia wykonania i związanych z nim postępowań obejmują:

 • daje możliwość ponownego przyjrzenia się, czy prawo powinno być egzekwowane;
 • unika niepotrzebnych trudności;
 • zapewnia czas na lepsze zrozumienie, w jaki sposób należy egzekwować prawo;
 • zapobiega niepewności i nieuzasadnionej szkodzie spowodowanej egzekwowaniem niejasnego prawa;
 • ogranicza czynności administracyjne.

Czy potrzebujesz prawnika, jeśli zdecydujesz się zawiesić egzekucję?

Jeśli rozważasz wstrzymanie egzekucji swojej sprawy, upewnij się, że przeprowadziłeś rozeznanie, aby sprawdzić, czy potrzebujesz prawnika. Należy również mieć świadomość, że może to być ryzykowna decyzja, która może prowadzić do większych opłat prawnych w przyszłości.

Czy mogę wstrzymać wykonanie mojej sprawy?

Jeśli rozważasz wstrzymanie egzekucji swojej sprawy, upewnij się, że przeprowadziłeś rozeznanie, aby sprawdzić, czy potrzebujesz prawnika. Należy również mieć świadomość, że może to być ryzykowna decyzja, która może prowadzić do większych opłat prawnych w przyszłości.