Kodeks Etyki Doradcy Restrukturyzacyjnego

Kodeks Etyki Doradcy Restrukturyzacyjnego - zobowiązanie do profesjonalizmu

Kodeks Etyki Doradcy Restrukturyzacyjnego obowiązuje wszystkie osoby wpisane na listę doradców restrukturyzacyjnych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Kodeks ten określa zakres wielu norm i obowiązków jakie mają doradcy restrukturyzacyjni wobec swoich klientów. Co więcej kodeks ten określa również sposób w jaki doradcy restrukturyzacyjni mają wykonywać swój zawód zgodnie z normami moralnymi. Co więc o tym kodeksie warto wiedzieć?

Kodeks Etyki Doradcy Restrukturyzacyjnego - korzyści dla Klienta

Kodeks Etyki Doradcy Restrukturyzacyjnego obejmuje zakres czynności i obowiązków, jakie doradca zawodowy ma względem swojego Klienta. Wobec tego znajomość przepisów zawartych w kodeksie umożliwi Klientom kontrolowanie sposobu, w jaki doradca restrukturyzacyjny wywiązuje się ze swoich obowiązków. Dzięki temu są oni wstanie również poznać poszczególne kompetencje doradcy i wiedzą, na jaki zakres pomocy mogą oni liczyć.

Kodeks Etyki Doradcy Restrukturyzacyjnego - wytyczne dla praktyków

Każdy praktyk, który zamierza rozpocząć karierę w zawodzie doradcy restrukturyzacyjnego powinien zapoznać się z dokumentem jakim jest Kodeks Etyki Doradcy Restrukturyzacyjnego. Dzięki temu poznają oni zasady i obowiązki jakie nakłada na nich wykonywanie tego zawodu. Zapoznają się również z kompetencjami oraz tym, co jest priorytetem w tej pracy.

Kodeks Etyki Doradcy Restrukturyzacyjnego - priorytety

Przy wykonywaniu zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, powinien on jako priorytet przyjąć dobro swojego klienta.  Co więcej musi on wywiązywać się ze swoich obowiązków zgodnie z moralnymi i etycznymi zasadami, które zostały odgórnie ustalone. Poza tym może on korzystać z pełnej swobody w granicy przepisów prawa.

Kodeks Etyki Doradcy Restrukturyzacyjnego - wartości

Nadrzędnymi wartościami podczas wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego są:

  • pełny profesjonalizm;
  • pełna niezależność;
  • uczciwość;
  • należyta staranność.

Zgodnie z powyższymi wartościami doradca może wykonywać powierzone mu obowiązki i zadania.