Kim jest wierzyciel

Wierzyciel - definicja i zadania

Nie da się ukryć, że z wierzycielami spotykamy się niezwykle często, szczególnie jeśli mowa tu o postępowaniu egzekucyjnym. Osoby i firmy, które borykają się z długami od dłuższego czasu z pewnością nie raz z wierzycielem się już spotkały. Wobec tego kim jest wierzyciel i co należy do jego głównych zadań?

Jakie są zadania wierzyciela?

Wierzyciel najczęściej występuje w przypadku procesu egzekucyjnego należności. Do jego głównych zadań nie należy więc nic innego jak podjęcie wszystkich możliwych kroków oraz czynności, które doprowadzą do wypełnienia przez niego roli współgospodarza postępowania egzekucyjnego. Jego zadaniem jest więc podjęcie odpowiednich działań, celem wyegzekwowania od dłużnika należności. Wierzycie żąda więc od dłużnika świadczenia, które ten powinien wypełnić. W przeciwnym razie naraża się ona na pokaźne konsekwencje. a nawet na konkwistę jego dóbr materialnych i innych aktywów, które swoją wartością pokryją również wartość długu.

Jakie są rodzaje wierzycieli?

Wierzyciele to dość zróżnicowana grupa. Tak naprawdę, w polskim prawie można wyróżnić następujące rodzaje wierzycieli:

  • wierzyciel osobisty;
  • wierzyciel rzeczowy;
  • wierzyciel alimentacyjny;
  • wierzyciel hipoteczny.

Niemniej jednak bez względu na rodzaj wierzyciela, jego zadania w dalszym ciągu pozostają niezmienne. Ma on doprowadzić dłużnika do tego, by ten spełnił zalegające świadczenie. Może to zrobić przy pomocy wszystkich środków, które dostępne są jako "legalne" i określone są polskimi przepisami prawa.