Jakie są zadania doradcy restrukturyzacyjnego

Co to jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny to jeden z tych zawodów, które zyskują sobie coraz większą popularność. Nie da się bowiem zaprzeczyć, że ścieżka kariery w tym zawodzie prezentuje się niezwykle imponująco. Do uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego jest jednak dość długa i ciężka droga. Jednak jakie są zadania doradcy restrukturyzacyjnego?

Zadania doradcy restrukturyzacyjnego

Zadania doradcy restrukturyzacyjnego są ściśle określone w Kodeksie Etyki Doradcy Restrukturyzacyjnego. To właśnie na jego podstawie, doradcy mogą odpowiedzialnie wykonywać swój zawód. Najważniejszym zadaniem jest oczywiście niedopuszczenie do wszczęcia postępowania upadłościowego w firmie.

Jakie są zadania doradcy restrukturyzacyjnego?

Jakie są zadania doradcy restrukturyzacyjnego? Otóż przede wszystkim na on podjąć wszelkie możliwe kroki, by nie dopuścić do ogłoszenia przez dany podmiot upadłości lub niewypłacalności. Jeśli jednak zaistnieje taka konieczność, musi on taktycznie i strategicznie przygotować dany podmiot na postępowanie upadłościowe. Niemniej jednak doradca restrukturyzacyjny powinien w taki sposób zarządzać majątkiem przedsiębiorstwa, by do tego nie doszło.

Jakie są zasady postępowania upadłościowego?

Jeśli już dojdzie do postępowania upadłościowego, to warto poznać jego zasady. Obejmują one:

  • zasadę optymalizacji;
  • zasadę zachowania przedsiębiorstwa;
  • zasadę oddłużenia.

To właśnie na te poszczególne kroki, powinien zostać odpowiednio przygotowany podmiot przez doradcę restrukturyzacyjnego.