Kim jest dłużnik

Czy każdy dłużnik musi płacić odsetki?

Kim jest dłużnik? Na to pytanie w bardzo prosty sposób można znaleźć odpowiedź. Przede wszystkim jest to osoba, która zalega ze spłatą należności w odniesieniu do wierzycieli. Dłużnicy niestety muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Wobec tego co o dłużnikach warto wiedzieć?

Co zrobić, gdy nie mamy z czego spłacić długu?

Bardzo często zarówno firmy jak i osoby prywatne mają problem z utrzymaniem odpowiedniej płynności finansowej. W efekcie zaciągnięte wcześniej zobowiązania, nie są możliwe do spłacenia. Co zrobić w momencie kiedy wierzyciele domagają się należności, a my nie mamy środków na ich spłatę? Otóż istnieje możliwość skonsolidowania kredytów, a w przypadku przedsiębiorstw wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości. 

Jakie są rodzaje długów?

Długi mogą przybierać różnorodną formę. Do ich najpopularniejszych rodzajów można zaliczyć:

  • zadłużenia podatkowe;
  • zobowiązania bankowe i pozabankowe;
  • zobowiązania wynikające z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej;
  • niespłacone rachunki;
  • zobowiązania względem prywatnych wierzycieli.

Jakie są konsekwencje niespłacenia długu?

Konsekwencje niespłacenia długów zwykle są dla dłużników dość bolesne. Wierzyciele mogą wszcząć postępowanie egzekucyjne za pośrednictwem komornika. Wówczas ma on prawo do zajęcia należności dłużników, które posiadają odpowiednią wartość materialną. Dodatkowo zadłużenie skutkuje negatywnymi wpisami do rejestru dłużników. Oczywiście jedną z konsekwencji jest także niemożność zaciągnięcia dalszych zobowiązań.