Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne

Czy postępowanie restrukturyzacyjne jest korzystne dla przedsiębiorcy?

Postępowanie restrukturyzacyjne to pojęcie, o którym z całą pewnością słyszał już każdy przedsiębiorca. Tak naprawdę to właśnie to postępowanie dla wielu spółek i firm staje się jednym ze skuteczniejszych sposobów na to, by uniknąć ogłoszenia upadłości. Restrukturyzacja w dużej mierze polega na tym, by zawrzeć z wierzycielami pewne ugody, które mogą być korzystne dla obu stron. Jednak czym jest postępowanie restrukturyzacyjne i co warto o nim wiedzieć?

Co dzieje się ze spółkami w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Żeby dowiedzieć się, czym jest postępowanie restrukturyzacyjne, trzeba zrozumieć, co podczas jego przeprowadzania dzieje się ze spółkami. Otóż to właśnie struktura zarządu spółek przechodzi przez nieoczywiste i ogromne zmiany. Tak naprawdę mają one w większości doprowadzić do poprawy sytuacji danego podmiotu gospodarczego. Oczywiście w przypadku spółek konieczne jest przeprowadzenie takich zmian, które będą jednocześnie niezwykle z punktu widzenia samego wierzyciela. To właśnie w jego interesie jest przecież odzyskanie długu lub zabezpieczenie mienia o określonej wartości.

Kto może wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne jest wszczynane celem uniknięcia ogłaszania upadłości podmiotu gospodarczego. Wobec tego podmiotami, które uprawnione są do jego wszczęcia są:

 • zarządy spółek;
 • przedsiębiorcy;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki akcyjne;
 • wspólnicy spółek handlowych;
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych;
 • wspólnicy spółki partnerskiej.

Jakie są etapy postępowania restrukturyzacyjnego?

Proces postępowania restrukturyzacyjnego jest wieloetapowy i niezwykle złożony. W jego obrębie można wyróżnić następujące etapy:

 • pierwsze spotkanie oraz przeprowadzenie audytu;
 • opracowanie konkretnej strategii;
 • otwarcie postępowania przez właściwy sąd;
 • postepowanie układowe;
 • głosowanie nad układem;
 • wykonanie układu.

Każdy etap postępowania restrukturyzacyjnego jest ściśle ustrukturyzowane i może zająć nawet dłuższy okres czasu. Finalnie jednak sytuacja podmiotu gospodarczego powinna ulec poprawie.