Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym

Jak uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego?

Doradca restrukturyzacyjny to bez wątpienia jeden z tych zawodów, który budzi coraz to większe zainteresowanie. Niemniej jednak by móc marzyć o wykonywaniu takiej pracy, niezbędne jest uzyskanie licencji. Ta z kolei nie jest przyznawana absolutnie każdemu. Trzeba bowiem posiadać nie tylko odpowiednią wiedzę, ale także i doświadczenie. Wobec tego jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Jakie doświadczenie powinien mieć doradca restrukturyzacyjny?

Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym? To pytanie z pewnością zadaje sobie coraz większe grono osób. Przede wszystkim niezbędne będzie odpowiednie doświadczenie. Odnosi się ono między innymi do co najmniej 3 lat praktyki w zakresie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, samym przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią. Co więcej, liczy się zarówno doświadczenie, które zostało zdobyte w Polsce jak i to, które zostało uzyskane za granicami naszego kraju.

Jakie kwalifikacje powinien posiadać doradca restrukturyzacyjny?

Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym? Otóż samo doświadczenie nie będzie wystarczające! Niezbędne jest również posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Konieczne jest ukończenie uczelni wyższej i zdobycie tytułu magistra z zakresu odpowiedniego kierunku studiów. Co więcej, niezbędne jest odbycie kursów i przygotować, które poprzedzają egzamin przed państwową Komisją Egzaminacyjną. Oczywistym jest fakt, że taki egzamin trzeba ukończyć z wynikiem pozytywnym. Dopiero wtedy można oczekiwać przyznania licencji doradcy restrukturyzacyjnego.